Zwembad coaten

Zwembad coaten

Een stappenplan voor het verven van een zwembad

Een zwembad is niet zomaar een ondergrond, die met elk soort coating of verf behandeld kan worden. Daarom is de schilder meestal voorzichtig met het behandelen van een zwembad. Helemaal door de verschillende ondergronden, toepassingen en vragen. zoals is het een binnen of buiten zwembad? Wat worden de weersvoorspellingen? Is de ondergrond behandeld met een chloorrubbersysteem of een twee-componenten coatingssystemen? Is de ondergrond van polyester of onbehandeld beton en welke materialen zijn er allemaal nodig?

Een goede zwembadinspectie kan alleen uitgevoerd worden als het zwembad leeg is. Eigenlijk begint het werk al eerder: ook als het zwembad nog gevuld is, vertelt het al veel. Lekt het zwembad? Vervuilt het zwembad snel? Laat de toplaag los? Deze vragen maken onderdeel uit van de totale inventarisatie voor het coaten van een zwembad en die vragen moeten dus al beantwoord worden, voor het zwembad leeg te maken.

Thinner of xyleen proef

Daarna begint het tweede deel van de inventarisatie: de zwembadinspectie zelf. Zijn er losse delen, zoals kitranden of tegelvoegen? Is de toplaag al aan het poederen? Wat voor toplaag zit er op dit moment op? Zijn het tegels, een chloorrubberverf, een twee-componenten epoxycoating of polyurethaan afwerking? Allemaal vragen die bepalend zijn voor de keuze van het systeem.

Daarom raden wij u aan om eerst een test met thinner of xyleen op uw ondergrond uit te voeren, zodat u weet welk systeem voor u van toepassing is:

 • Als bij het toepassen van thinner op het oppervlak de coating oplost heeft u een chloorrubbersysteem nodig.
 • Bij twee-componenten coatingssystemen lost de coating bij het toepassen van thinner niet op (deze coatingssystemen kunnen door verpoederen wel afgeven)
Zwembadadvies controleren
Zwembadadvies vocht meten

Zwembadcoating systemen

Er zijn twee systemen mogelijk met onbehandeld beton als ondergrond.

Voor beide systemen gelden dezelfde eisen die aan de ondergrond gesteld worden, te weten:

 1. De ondergrond dient minimaal 28 dagen oud zijn alvorens u kunt beginnen met de behandeling.
 2. Bij diepe bassins of in afgesloten ruimten dient een goede aan- en afvoer van verse lucht te zijn. Dit omdat anders de zware oplosmiddelen op de bodem de chemische reactie (doorharding) kunnen verstoren met een verlaagde chemische weerstand tot gevolg.
 3. Aan de buitenzijde van het bad (onder- en zijkanten) moet een vochtscherm aangebracht zijn. Een eventuele cement-slikhuid moet worden verwijderd d.m.v. stralen of mechanisch borstelen of schuren (roterende staalborstels of schuurschijven).
 4. De ondergrond moet schoon, dragend zijn en goed zuigen. De zuiging kan men testen door er water op te sprenkelen. Slecht zuigende ondergronden stralen, schuren of afwassen met een 15% zoutzuur oplossing. De met de zoutzuur oplossing behandelde ondergrond met veel water grondig naspoelen. De oppervlakte moet goed zijn gedroogd voordat de eerste laag kan worden aangebracht. Dit kan worden getest d.m.v. meetapparatuur (max. 5% vocht aan de oppervlakte), of door het op verschillende plaatsen aanbrengen van een stuk plasticfolie (50 – 50 cm.), dat aan alle zijden met plakband moet worden dichtgeplakt.
 5. Na twee dagen controleren. Wanneer er condens aan de binnenzijde ontstaat, dan bevat de ondergrond te veel vocht.
Twee-componenten zwembadcoating

Een zwembad coaten met een twee-componenten coatingssystemen

Twee-componenten systemen worden door zijn grote scala aan zowel RAL als NCS kleuren door veel schilders gekozen. Deze systemen zijn bestand tegen constante waterbelasting en weersinvloeden en toepasbaar als grond, hecht- en/of roestwerende laag. Twee-componenten systemen kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, alleen de verwerking vergt meer tijd en de eindgebruiker dient rekening te houden met een potlife van ca. zes uur. De Vista 2K Zwembadverf Basecoat en Topcoat kunnen met kleine aanpassingen, als afwerking op betegelde ondergronden of (verzinkt) stalen ondergronden toegepast worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technische vertegenwoordigers, zij staan u altijd te woord en kunnen u ondersteunen bij uw vragen.

De volgende stappen kunnen als leidraad gebruikt worden voor het behandelen van een twee-componenten systeem:

 1. U dient de losse en of niet goed hechtende delen te verwijderen.
 2. Daarna het gehele oppervlak grondig reinigen met de Vista Viamond 704 dit d.m.v. schrobben. Voor het verhogen van de reinigingskracht kunt u heet water gebruiken. De ondergrond grondig naspoelen met schoon water.
 3. Eventueel nog glimmende delen dofschuren.
 4. Bij polyester ondergrond eventuele kale delen behandelen met de Vista 2K Zwembad Basecoat
 5. Bij een betonnen ondergrond eventuele kale delen behandelen met Vista 2K Impregnatie. Met dit product wordt alleen gebruikt om de ondergrond te impregneren. Er mag dus geen filmvorming aan het oppervlak ontstaan.
 6. Na droging van min. 12 uur en max. 24 uur over het gehele oppervlak de Vista 2K Zwembad Basecoat aanbrengen.
 7. Na droging van min. 12 uur en max. 24 uur een laag Vista 2K Zwembad Topcoat aanbrengen.
 8. Drogen en laten uitharden.

Een zwembad coaten met een chloorrubbersysteem

Een chloorrubbersysteem bestaat voornamelijk uit een één-component systeem met dezelfde kwaliteiten als twee-componenten systemen. Als de ondergrond reeds geschilderd is met een chloorrubberverf, dan kan de schilder alleen hetzelfde systeem opnieuw toepassen. Het systeem heeft als voordeel dat het eenvoudig te verwerken is. Een nadeel van dit systeem is dat de gebruiker vast zit aan het standaard kleurassortiment wit, zwart, blauw, licht-blauw en groen.

Chloorrubber verfsysteem

De volgende stappen kunnen als leidraad gebruikt worden voor het behandelen van een chloorrubber zwembadsysteem:

 1. U dient de losse of niet goed hechtende lagen volledig te verwijderen.
 2. Daarna grondig reinigen met Vista Viamond 704 dit d.m.v. borstelen. Bij gebruik van heet water verhoogt u de reinigingskracht. De Viamond 704 grondig naspoelen met schoon water en laten drogen.
 3. Eventuele scheuren of gaten repareren met een cementgebonden reparatie mortel.
 4. Na droging de kale delen één maal behandelen met Vista Zwembadverf. Deze laag bij voorkeur aanbrengen met de kwast en ca. 20% verdund met Südwest Verdunning V33.
 5. Minimaal 16 uur laten drogen.
 6. Op de behandelde plekken een onverdunde laag Vista Zwembadverf aanbrengen.
 7. Na droging van minimaal 12 uur het gehele oppervlak behandelen met een onverdunde laag Vista Zwembadverf Afhankelijk van de staat van de ondergrond kan eventueel voor een tweede onverdunde laag gekozen worden.
twee-componenten zwembadcoating van Vistapaint blauw en geel

Een zwembad coaten op een polyester ondergrond

Voor het coaten van een zwembad op een polyester ondergrond, zijn de volgende stappen van toepassing:

 1. Het gehele oppervlak grondig reinigen met Vista Viamond 704 Dit d.m.v. schrobben. Heet water verhoogt de reinigingskracht. Grondig naspoelen met schoon water.
 2. Bij nieuw polyester moeten eerst de lossingslagen met Südwest Verdunning V33 afgewassen worden.
 3. Nog glimmende delen dofschuren.
 4. Het gehele oppervlak behandelen met één laag Vista 2K Zwembad Basecoat.
 5. Na droging van min. 12 uur en max. 24 uur een laag Vista 2K Zwembad Topcoat aanbrengen.
 6. Drogen en uitharden

Een korte stappenplan voor uw zwembad:

Veel vragen kunnen vrij eenvoudig al opgelost worden door een proef met thinner of xyleen te zetten. Daarna kan het gewenste systeem uitgezocht worden, indien nodig de ondergrond te schuren of stralen om daarna het zwembad weer als nieuw te maken.

Proef op de som met de thinner of xyleen proef

Thinner test voor de zwembadcoating

Ondergrond goed schuren

betonschuren zwembad

Zwembadcoating toepassen

zwembadcoating toepassen

Het eindresultaat van het zwembad

Eindresultaat zwembadcoating met twee-componenten verfsystemen

Verkleuring van een zwembadcoating

Verkleuring in een zwembad komt met name voor bij fel en donker gepigmenteerde coatings, die plaatsvinden onder de waterlijn. Dit is een fenomeen waar tot op heden geen afdoende oplossingen voor zijn gevonden. Door de aangescherpte wetgeving op het gebied van ARBO en Milieu zijn bepaalde pigmentsoorten niet meer toegestaan.

De visueel waarneembare verkleuringen hebben verschillende oorzaken met een nogal complex karakter. Globaal zijn drie oorzaken aan te geven bij verkleuring van zwembadcoatings:

 • Kalkafzetting
 • Uitbleken van de pigmenten door chloor en zuur
 • UV Licht
verkalking zwembad, polyester zwembad verven
zwembad controleren op uv licht, chloor en kalk

Verkleuring voorkomen

De enige oplossing voor het voorkomen van verkleuring in uw zwembad zijn zo licht mogelijke kleuren uit te zoeken. Hoe lichter hoe beter. Onder de waterlijn geeft een witte coating zelfs al een blauwe gloed. De rand die boven de waterlijn zit, kan indien gewenst in een fellere, dan wel donkerdere kleur uitgevoerd worden.

Wij willen er hier wel op wijzen dat het alleen een visueel (esthetisch) aspect betreft. Een aspect dat ook nog geaccentueerd wordt bij een leegstaand bassin. Na reinigen en vullen verdwijnen een deel van de verkleuringen.

Het zwembadverf concept:

Vakbekwaamheid, kennis en kunde zijn van essentieel belang voor het coaten van een zwembad. Met het Vista Zwembad Concept kunnen wij voor 95% van alle zwembaden een technisch advies voor u maken.

Vista Zwembadverf
Vista Zwembadverf is een 1K chloorrubberverf, geschikt voor het beschermen en verfraaien van o.a. zwembaden, speel- en siervijvers van onbehandeld beton, cementpleister of voorzien van oude chloorrubberverf.
Vista 2K Impregnatie
Vista 2K PU Basecoat
Vista 2K Zwembadcoating basecoat zwembadverf
Vista 2K PU Topcoat
Vista 2K Zwembadcoating topcoat zwembadverf

Veel succes!


Bent u op zoek naar een winkel of groothandel?
Bent u op zoek naar technisch advies voor uw zwembad of wilt u een advies op maat?